Passiva inkomster genom att äga en hyresfastighet i USA.

Vilka fördelar ger det?

  • För dig som vill ha en extra inkomst för att sätta guldkant på vardagen med.

  • Som ett medel att kunna förverkliga sina drömmar, ex. kunna resa jorden runt och ha passiva inkomster under tiden.

  • Sjukförsäkring, det här måste vara världens bästa sjukförsäkring, du behöver ju inte ens bli sjuk. En extra inkomst som inte är beroende av att du ska arbeta för att få en inkomst kan visa sig vara guld värd.

  • Vid arbetslöshet samma sak som ovan, ingen karenstid, inga maxbelopp,  ingen maxtid som utbetalningen betalas ut.

  • En del oroar sig för hur  pensionen ska räcka till, genom att äga en hyresfastighet i USA så drygar du enkelt ut din pension.

  • Du kanske önskar att gå i pension tidigare.
  • Du vill ha en avkastning som inte är kopplat till börsens svängningar.
  • Det finns nästan hur många fördelar som helst, vad skulle du göra om du fick en helt passiv inkomst?

Nackdelarna då?

Nackdelen är den risk du tar i och med din investering. Vi kommer inte kunna garantera dig en riskfri avkastning, så du måste själv sätta dig in i affären och göra en egen bedömning utifrån ditt perspektiv.

Men, vi har gjort vår bedömning avseende risk/intäkt annars hade vi ju inte köpt fastigheten. Det skiljer oss åt om du jämför med många andra aktörer ex. fondförvaltare, banktjänstemän, mäklare  etc eftersom vi köper med egna pengar innan fastigheten ev. går över till annan ägare. Vi arbetar inte med finansiell rådgivning, ett ev. investeringsbeslut är ditt beslut.